901 header1

Historie van Mispadenhof

De Mispadenhof is een uit baksteen opgetrokken gesloten Limburgse hoeve, gelegen aan de rand van Brachterbeek. De Mispadenhof wordt reeds in het jaar 1358 genoemd. In dat jaar geeft Jan van Petersheim, heer van het nabijgelegen stadje Stevensweert, de Mispaden in 'leen' uit. De hoeve ontleend zijn naam waarschijnlijk aan het pad dat door de bewoners van Brachterbeek werd gebruikt om in het aangrenzende Maasbracht naar de kerk te gaan.

De met zwerfkeien bestrate binnenplaats van de wit gekalkte hoeve wordt omgeven door het woonhuis en de schuren, waar in delen nog de oorspronkelijke 17e eeuwse houten kapconstructie aanwezig is. Mede hierdoor is de Mispadenhof in 1981 als Rijksmonument erkend.

De Mispadenhof heeft als gemengde vee- en akkerbouwbedrijf, en in de laatste 75 jaar voornamelijk als fruitbedrijf nog tot 1992 dienst gedaan. De huidige bewoners streven er naar via toeristische en recreatieve activiteiten een breed publiek te laten genieten van de sfeer van weleer.

586x349 historie